Over Stichting Mikwe

Stichting Mikwe heeft als doel het beheren en tonen van de joodse geschiedenis in Zaltbommel e.o.

Het mikwe – het joods badhuis - in Zaltbommel viel niet erg op. Alleen echt geïnteresseerden weten dat het mikwe er is.

Van CONSERVEREN naar INFORMEREN

Tot op heden waren de inspanningen gericht op het behouden van het Mikwe. Min of meer toevallig, maar uiteraard buitengewoon gelukkig, kon het badhuis behouden blijven.
Het Mikwe is een restant, maar ook een erfenis, van het bloeiende Joodse leven in Zaltbommel dat in de Tweede Wereldoorlog ten onderging. Voor de hedendaagse jeugd is de oorlog een afgesloten hoofdstuk, iets uit een grijs verleden. Daarmee dreigt niet alleen een onlosmakelijk deel van de Nederlandse en meer specifiek de Zaltbommelse geschiedenis verloren te gaan, maar bestaat ook het gevaar dat bezinning op democratische waarden, die wij ook aan het verleden ontlenen, verdwijnt.
Het voorstel dat Wit Design heeft uitgewerkt heeft als uitgangspunt de herintroductie van het MIKWE als één van de ijkpunten in de Zaltbommelse geschiedenis. Maar zodanig dat deze geschiedenis in een bredere context geplaatst wordt.

Om dit te bereiken is de tijdsbalk geïntroduceerd. Deze tijdsbalk is zeer prominent aanwezig  in het ‘NIEUWE MIKWE’. Deze oplossing draagt ertoe bij dat alle elementen aandacht krijgen. En dat bijvoorbeeld niet alle aandacht op de Tweede Wereldoorlog wordt gericht. Vanzelfsprekend heeft deze donkere periode een duidelijke plek binnen de tijdslijn. Tevens is er een In Memoriam plaquette geplaatst met de namen van de omgekomen joodse burgers.

Van CONSERVEREN naar INFORMEREN
 

Ofwel van gesloten naar open, krijgt naast de tijdslijn vorm in de toepassing van een geheel glazen, hoge entreedeur. Hierdoor is de attractiviteit en zichtbaarheid aan de buitenzijde sterk verhoogd. Door in het interieur een beeldscherm, die permanent beelden presenteren, te integreren neemt de informatievoorziening door middel van visualisering sterk toenemen. De toevoeging van teksten en fotomateriaal geven een diepere informatielaag. Dit is niet alleen van belang voor de Bommelaar, maar ook voor anderen die in het onderwerp zijn geïnteresseerd. Niet te onderschatten is voorts de waarde van het project voor de doelgroep bij uitstek: de leerlingen van de Zaltbommelse scholen. Een lesbrief is een onderdeel van het project.

Een goed ontwikkelde website, met dezelfde structuur, zal het project zelfs naar een internationaal niveau kunnen brengen. Overigens kan naar voren worden gebracht dat er via de huidige website al veel internationale aandacht is.
Concluderend kan gesteld worden dat met het voorgestelde concept Zaltbommel een nieuw en interessant klein museum rijker wordt. Een museum dat in zijn uitstraling de werkelijke vierkante meters ver te boven stijgt.

 

Deel deze informatie op uw tijdlijn:

Contactgegevens

Stichting Mikwe 
Een Joodse Erfenis in Zaltbommel

Minnebroederstraat 2
5301 AZ  ZALTBOMMEL

info@mikwe.nl

KvK 41059816 

Mikwe heeft een ANBI status
  
anbi logo

Wat doen we?

Stichting Mikwe heeft als doel het beheren en tonen van de joodse geschiedenis in Zaltbommel e.o.

Komende activiteiten

Geen evenementen